Om oss

Vätterledens Fastigheter AB äger och förvaltar fastigheter med en yta på omkring 135 000 kvadratmeter. Fastighetsbeståndet hyrs huvudsakligen ut till kommersiella kunder som nyttjar bolagets lager-och logistiklokaler, produktionslokaler, utställningshallar och kontorslokaler. Härutöver äger bolaget bostäder och mark.

Vätterledens Fastigheter AB ingår i Vätterledens Invest-koncernen.