Kontakt
Vätterledens Fastigheter AB
Box 53205
400 16 Göteborg

Besök: Lennart Torstenssonsgatan 5

info@vatterledensfastigheter.se

Ekonomiansvarig
Lena Hansson
Tel. 0708–137 577
lena.hansson@viab.se

Verkställande Direktör
Daniel Utbult
daniel.utbult@viab.se

Fastighetsförvaltare
Per-Jonas Nilsson
Tel. 0705-88 00 78
per-jonas.nilsson@viab.se