Kontakt
Vätterledens Fastigheter AB
Box 53205
400 16 Göteborg
Växeltelefonnummer: 010 101 34 40

Besök: Lennart Torstenssonsgatan 5

info@vatterledensfastigheter.se

Ekonomiansvarig
Lena Hansson
lena.hansson@viab.se

Fastighetsförvaltare
Per-Jonas Nilsson
per-jonas.nilsson@viab.se

Fastighetsskötare
Linus Mandorf
linus.mandorf@vfast.se

Verkställande Direktör
Daniel Utbult
daniel.utbult@viab.se